mungmee-pradee.com=> พระเครื่อง จ. จันทบุรี


พระเครื่อง จ. จันทบุรี

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยวัดเขาสุกิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกแก่ทหารและคนไทยรักถิ่น ซึ่งหลวงปู่ได้ทำการอธิษฐานจิต ในวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปี พ.ศ. 2520 (ตรงกับวันเกิดของหลวงปู่) นับเป็นเหรียญยอดนิยมของลูกศิษย์หลวงปู่ ที่เสาะแสวงหากันมาก เพราะมีประสบการณ์ประจักษ์แก่สายตามามากมาย ทั้งทหารหาญ และชาวบ้านแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.จันทบุรี สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-12-04 12:47:27
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเจริญพร ร่ำรวย เหลือกิน เหลือใช้ ปลอดภัย เนื้อกะไหล่ทองครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเจริญพร ร่ำรวย เหลือกิน เหลือใช้ ปลอดภัย เนื้อกะไหล่ทองครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเจริญพร ร่ำรวย เหลือกิน เหลือใช้ ปลอดภัย เนื้อกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเจริญพร ร่ำรวย เหลือกิน เหลือใช้ ปลอดภัย เนื้อกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-01-20 09:53:48
เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 5

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 5


เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 5

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี พ.ศ.2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-11 12:22:59
เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 4

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 4


เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 4

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี พ.ศ.2525 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-11 12:21:39
เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3


เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 3

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี พ.ศ.2525 เนื้อทองแดงครับ โดยขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-11 12:20:09
เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2


เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี พ.ศ.2525 เนื้อทองแดงครับ โดยขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-11 12:18:39
เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1


เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ทองหล่อ วัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ปี พ.ศ.2525 เนื้อทองแดงครับ โดยขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-11 12:17:07
เหรียญหลวงพ่ออวน ฉันโน วัดเกาะเปริด จ.จันทบุรี รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำครับ

เหรียญหลวงพ่ออวน ฉันโน วัดเกาะเปริด จ.จันทบุรี รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำครับ


เหรียญหลวงพ่ออวน ฉันโน วัดเกาะเปริด จ.จันทบุรี รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่ออวน ฉันโน วัดเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2513 เนื้อทองแดงรมดำครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-29 13:44:41
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ ปี 2528 เนื้อกะไหล่ทองครับ

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ ปี 2528 เนื้อกะไหล่ทองครับ


เหรียญหลวงพ่อดำ วัดคลองปรือ จ.จันทบุรี ที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ ปี 2528 เนื้อกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

หลวงพ่อดำ ท่านพระประธานอุโบสถของวัดคลองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยเหรียญนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างอุโบสถ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 เนื้อกะไหล่ทองครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-06 15:17:51
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน ปี 2520 เหรียญยอดนิยมในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นเสือยืน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยวัดเขาสุกิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกแก่ทหารและคนไทยรักถิ่น ซึ่งหลวงปู่ได้ทำการอธิษฐานจิต ในวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปี พ.ศ. 2520 (ตรงกับวันเกิดของหลวงปู่) นับเป็นเหรียญยอดนิยมของลูกศิษย์หลวงปู่ ที่เสาะแสวงหากันมาก เพราะมีประสบการณ์ประจักษ์แก่สายตามามากมาย ทั้งทหารหาญ และชาวบ้านแถบภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.จันทบุรี สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำ สภาพเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 15:13:23
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นทวีโชค อายุ 65 ปี ที่ระลึกสร้างเมรุ วัดสระบัว จ.ขอนแก่น ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่เงินครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นทวีโชค อายุ 65 ปี ที่ระลึกสร้างเมรุ วัดสระบัว จ.ขอนแก่น ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่เงินครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นทวีโชค อายุ 65 ปี ที่ระลึกสร้างเมรุ วัดสระบัว จ.ขอนแก่น ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่เงินครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นทวีโชค อายุ 65 ปี ที่ระลึกในการสร้างเมรุ วัดสระบัว บ้านดอนหัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่เงินครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 15:08:36
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถระ) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นรับพระราชทานสมณศักดิ์ ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถระ) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นรับพระราชทานสมณศักดิ์ ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถระ) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นรับพระราชทานสมณศักดิ์ ปี 2533 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถระ) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อหลวงปู่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ออกโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดเขาสุกิม เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.6 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 12:02:41
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ที่ระลึกสร้างเมืองเด็ก ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ที่ระลึกสร้างเมืองเด็ก ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ที่ระลึกสร้างเมืองเด็ก ปี 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เหรียญรุ่นนี้ออกเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างเมืองเด็ก ปี พ.ศ. 2525 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ขนาดความกว้างของเหรียญ 3.5 ซ.ม. ความสูงเหรียญ 4 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 11:58:14
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตตวิริโย วัดเขาสุกิม ที่ระลึกทำบุญสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปี 2541 จ.จันทบุรี เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตตวิริโย วัดเขาสุกิม ที่ระลึกทำบุญสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปี 2541 จ.จันทบุรี เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตตวิริโย วัดเขาสุกิม ที่ระลึกทำบุญสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปี 2541 จ.จันทบุรี เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตตวิริโย วัดเขาสุกิม เป็นเหรียญรุ่นสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกทำบุญสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2541 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 11:55:43
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังพระแก้วมรกต ที่ระลึกงานเปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ร้อยเอ็ด ปี 2527 เนื้อทองแดงเดิมๆ ครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังพระแก้วมรกต ที่ระลึกงานเปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ร้อยเอ็ด ปี 2527 เนื้อทองแดงเดิมๆ ครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังพระแก้วมรกต ที่ระลึกงานเปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ร้อยเอ็ด ปี 2527 เนื้อทองแดงเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังพระแก้วมรกต สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานเปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน จ.ร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ. 2527 เนื้อทองแดงเดิมๆ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 11:53:11
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นที่ระลึกสร้างโรงเรียนทรายขาววิทยา จ.จันทบุรี ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นที่ระลึกสร้างโรงเรียนทรายขาววิทยา จ.จันทบุรี ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นที่ระลึกสร้างโรงเรียนทรายขาววิทยา จ.จันทบุรี ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เป็นเหรียญรุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อออกเป็นที่ระลึกในการสร้างโรงเรียนทรายขาววิทยา อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.2 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-14 11:50:48
พระสมเด็จเมตตามหาลาภ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เนื้อผงพุทธคุณสภาพสวยครับ

พระสมเด็จเมตตามหาลาภ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เนื้อผงพุทธคุณสภาพสวยครับ


พระสมเด็จเมตตามหาลาภ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เนื้อผงพุทธคุณสภาพสวยครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระสมเด็จเมตตามหาลาภ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เนื้อผงพุทธคุณสภาพสวยครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.7 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-19 10:38:43
พระสมเด็จหลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง จ.จันทบุรี รุ่นบรรจุเจดีย์ ปี 2540 สภาพสวยเดิมๆ ครับ

พระสมเด็จหลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง จ.จันทบุรี รุ่นบรรจุเจดีย์ ปี 2540 สภาพสวยเดิมๆ ครับ


พระสมเด็จหลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง จ.จันทบุรี รุ่นบรรจุเจดีย์ ปี 2540 สภาพสวยเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระสมเด็จหลวงพ่อเขียน ขันธสโร วัดกะทิง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รุ่นบรรจุเจดีย์ ปี พ.ศ. 2540 สภาพสวยเดิมๆ ครับ ขนาดองค์พระกว้าง 2 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 2.8 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-14 11:43:02
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี สภาพสวยครับ

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี สภาพสวยครับ


พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี สภาพสวยครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สภาพสวยครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.3 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 3.3 ซ.ม. ครับ สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-13 12:04:56
พระปิดตาเนื้อผงหลังยันต์ รุ่นตั้งตัว ปี 2521 หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี

พระปิดตาเนื้อผงหลังยันต์ รุ่นตั้งตัว ปี 2521 หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี


พระปิดตาเนื้อผงหลังยันต์ รุ่นตั้งตัว ปี 2521 หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระปิดตาเนื้อผงหลังยันต์ รุ่นตั้งตัว ปี 2521 หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ขนาดองค์กว้าง 2 ซม. สูง 2.5 ซม.
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-05 15:59:33
เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง อินทสุวัณโณ หลังหลวงพ่อเขียน ขันธสโร (พระครูธรรมสรคุณ) วัดกระทิง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลือง โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-08 13:33:32
เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่อเขียน วัดกระทิง จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลืองครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง อินทสุวัณโณ หลังหลวงพ่อเขียน ขันธสโร (พระครูธรรมสรคุณ) วัดกระทิง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เนื้อทองเหลือง โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-08 13:29:31
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 3

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 3


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 3

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ออกเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.1 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-23 12:04:27
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ออกเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.1 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-23 11:59:52
เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รุ่นพิเศษ ออกเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดชัยชนะ จ.ขอนแก่น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองสภาพสวยมากครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.1 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-23 11:57:19
พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2

พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2


พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของกลางองค์พระ 3.1 ซ.ม. ครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-11 15:02:04
พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1

พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1


พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระผงรูปเหมือนนั่งสมาธิพ่อท่านเขียน ขันธสโร หลังพระราหูอมจันทร์ วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพเดิมๆ ครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของกลางองค์พระ 3.1 ซ.ม. ครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-11 14:41:56
พระผงพ่อท่านเขียน ขันธสโร รุ่นพรพระบาท หลังท้าวสักกะประทานพร (รุ่น 1) วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระผงพ่อท่านเขียน ขันธสโร รุ่นพรพระบาท หลังท้าวสักกะประทานพร (รุ่น 1) วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระผงพ่อท่านเขียน ขันธสโร รุ่นพรพระบาท หลังท้าวสักกะประทานพร (รุ่น 1) วัดกระทิง จ.จันทบุรี สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. จันทบุรี

รายละเอียด

พระผงพ่อท่านเขียน ขันธสโร รุ่นพรพระบาท หลังท้าวสักกะประทานพร (รุ่น 1) วัดกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของกลางองค์พระ 3.5 ซ.ม. ครับ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-08 20:56:36