mungmee-pradee.com=> พระเครื่อง จ. เชียงใหม่


พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเขาค้อ (วัดสร้าง) ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเขาค้อ (วัดสร้าง) ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเขาค้อ (วัดสร้าง) ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเขาค้อ (วัดสร้าง) ปี พ.ศ. 2517 เนื้อทองแดงครับ เป็นเหรียญมีประสบการณ์กับทหารหาญ ในสมัยปราบคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.1 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.7 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-10-17 10:31:43
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเจดีย์ 84 ปี 2517 เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเจดีย์ 84 ปี 2517 เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นเจดีย์ 84 ปี 2517 เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นเจดีย์ 84 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517 เนื้อทองแดงรมดำสภาพเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.8 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-22 09:29:51
เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รุ่น1 มหาลาภ ปี พ.ศ. 2542 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.4 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-07 10:09:03
เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น 1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น 1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง จ.เชียงใหม่ รุ่น 1 มหาลาภ ปี 2542 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

 เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ จันทสโร วัดเชียงขาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รุ่น 1 มหาลาภ ปี พ.ศ. 2542 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.4 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-07 10:08:43
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างตึกพยาบาล พิมพ์ ภปร. เล็ก ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างตึกพยาบาล พิมพ์ ภปร. เล็ก ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างตึกพยาบาล พิมพ์ ภปร. เล็ก ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างตึกพยาบาล พิมพ์ ภปร. เล็ก ปี พ.ศ. 2521 เนื้อทองแดงผิวไฟครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.4 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-06-10 11:31:10
เหรียญครูบาศรีวิชัย ออกวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ปี 2512 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญครูบาศรีวิชัย ออกวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ปี 2512 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญครูบาศรีวิชัย ออกวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ปี 2512 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญครูบาศรีวิชัย ออกวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2512 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.7 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-02-28 13:13:07
เหรียญพระนเรศวรมหาราช วัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด) จ.เชียงใหม่ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

เหรียญพระนเรศวรมหาราช วัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด) จ.เชียงใหม่ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


เหรียญพระนเรศวรมหาราช วัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด) จ.เชียงใหม่ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ที่ระลึกงานทอดกฐินสามัคคี 50000 กอง ปี พ.ศ.2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-22 12:06:27
เหรียญครูบาคำเหมย มังคลิโก วัดศรีดงเย็น จ.เชียงใหม่ ปี 2547 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญครูบาคำเหมย มังคลิโก วัดศรีดงเย็น จ.เชียงใหม่ ปี 2547 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญครูบาคำเหมย มังคลิโก วัดศรีดงเย็น จ.เชียงใหม่ ปี 2547 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญครูบาคำเหมย มังคลิโก วัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2547 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-21 13:38:33
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลังรัชกาลที่ 9 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรวมใจสามัคคี ปี 2521 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลังรัชกาลที่ 9 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรวมใจสามัคคี ปี 2521 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลังรัชกาลที่ 9 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรวมใจสามัคคี ปี 2521 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

     เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หลังรัชกาลที่ 9 รุ่นรวมใจสามัคคี สร้างปี พ.ศ. 2521 เนื้อทองแดงครับ ด้านหลังเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดสร้างโดย พล.ต.ม.ร.ว.ธงชัย ชยางกูร ประธานการจัดสร้าง และนายเสนอ เมทะนี ประธานลูกเสือชาวบ้าน รุ่น 10 เขตบางเขน และคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้าน จ.ปทุมธานี เหรียญชุดนี้จัดสร้างเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2521
- เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 50 เหรียญ
- เนื้อเงิน สร้างจำนวน 200 เหรียญ
- เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ
ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.7 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
             
            
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-27 21:10:10
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นชัยรณฤทธิ์ พิชิตไพรีสวัสดิ์นิรันดร์ ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นชัยรณฤทธิ์ พิชิตไพรีสวัสดิ์นิรันดร์ ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นชัยรณฤทธิ์ พิชิตไพรีสวัสดิ์นิรันดร์ ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รุ่นชัยรณฤทธิ์ พิชิตไพรีสวัสดิ์นิรันดร์ โดยพล.อ.เสริม ณ นคร จัดสร้างในนามกองทัพบกไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.2 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 2.8 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07            
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-07 13:11:16
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า ปี 2517 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นทูลเกล้า สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2517 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-07 13:04:32
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิ (อาสาบรรเทาสาธารณภัย) ตำรวจบรรเทาสาธารณภัยสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-07 13:02:04
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิอาสาบรรเทาสาธารณภัย ปี 2522 เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ระลึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิ (อาสาบรรเทาสาธารณภัย) ตำรวจบรรเทาสาธารณภัย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.4 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-07 12:59:39
เหรียญรูปหัวใจเล็กหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างครับ

เหรียญรูปหัวใจเล็กหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างครับ


เหรียญรูปหัวใจเล็กหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญรูปหัวใจเล็กหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงไม่ทราบปีสร้างครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 1.8 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 2.3 ซม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-07 12:54:06
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นเจดีย์ 84 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี 2517 เนื้อทองแดงสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นเจดีย์ 84 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่  ปี 2517 เนื้อทองแดงสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นเจดีย์ 84 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี 2517 เนื้อทองแดงสภาพเดิมๆ ครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นเจดีย์ 84 วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2517 เนื้อทองแดงสภาพเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.8 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-03 14:33:02
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นพลังจิต เนื้อทองแดงรมดำครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นพลังจิต เนื้อทองแดงรมดำครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นพลังจิต เนื้อทองแดงรมดำครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รุ่นพลังจิต เนื้อทองแดงรมดำครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.7 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-03 14:30:03
เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี 2520 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่นรักษาดินแดนไทย ปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.2 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4 ซม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07             
              
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-03 14:27:06
เหรียญครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังพระธาตุดอยสุเทพฯ ปี 2515 จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิมๆ ครับ

เหรียญครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังพระธาตุดอยสุเทพฯ ปี 2515 จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิมๆ ครับ


เหรียญครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังพระธาตุดอยสุเทพฯ ปี 2515 จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังพระธาตุดอยสุเทพฯ ปี พ.ศ. 2515 เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิมๆ ซึ่งเหรียญนี้ได้รับการจัดสร้างโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปลุกเสกหมู่โดยเกจิคณาจารย์ของภาคเหนือ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพิธีหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนมากก็คือลูกศิษย์ของท่าน เหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นยอดประสบการณ์ของทางภาคเหนือเลยนะครับ ท่านที่นับถือและศรัทธาท่านครูบาศรีวิชัย ไม่ควรพลาดครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.7 ซม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-22 15:31:48
เหรียญครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ ปี 2536 สภาพสวยมากครับ

เหรียญครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ ปี 2536 สภาพสวยมากครับ


เหรียญครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ ปี 2536 สภาพสวยมากครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

     เหรียญครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2536 สภาพสวยมากครับ ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 1.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ  3.2 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท ถือกำเนิดที่บ้านท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคนพื้นเพบ้านท่าจำปีมาแต่กำเนิด บิดามารดา เป็นชาวไร่ชาวนา โยมบิดาชื่อ พ่ออูบ โยมมารดาชื่อ แม่จั๋นติ๊บ (สมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุล) หลวงปู่ถือกำเนิดในแผ่นดินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงกับสมัยพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้ามหาชีวิต) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2449 หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 4 คน หลวงปู่เป็นลำดับที่ 7และมีน้องสุดท้องชื่อแม่นิน
เริ่มต้นชีวิตในผ้ากาสาวพัตร
     เมื่อหลวงปู่อายุได้ 11 ปี ได้ติดตามพ่อแม่ไปทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งขณะนั้นท่านครูบาเจ้าฯ ถูกทางการจังหวัดลำพูน นำตัวมากักขังบริเวณที่วัดพระธาตุเจ้าหริภุญชัย (วัดหลวงลำพูน) ในข้อหาเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนไม่มีหนังสืออนุญาตบวชพระ เมื่อท่านครูบาเจ้าฯ ได้เห็นเด็กชายดวงดี ท่านก็มีเมตตาอย่างสูงเรียกเข้าไปหาพร้อมกับบอกพ่อแม่ว่า "กลับไปให้เอาไปเข้าวัดเข้าวา ต่อไปภายหน้าจะได้พึ่งพาไหว้สามัน" นับเป็นพรอันประเสริฐ ยิ่งในการที่ท่านครูบาเจ้าฯ ได้พยากรณ์พร้อมกับประสาทพรให้หลวงปู่ตั้งแต่ยังเด็ก
     หลังจากที่เดินทางกลับถึงบ้าน ไม่กี่วันต่อมา บิดาก็นำขันข้าวตอกดอกไม้ พร้อมกับนำตัวเด็กชายดวงดีไปถวายฝากตัวเป็นศิษย์ (ขะโยม) ในท่านครูบาโปธิมา ซึ่งเป็นอธิการวัดท่าจำปี ใกล้ๆ บ้านนั่นเอง ครูบาโปธิมาก็ได้พร่ำสอนหนังสือของทางการบ้านเมืองสมัยนั้น หลังจากสั่งสอนเด็กชายดวงดีจนพออ่านออกเขียนได้ ท่านครูบาโปธิมาก็ย้ายจากวัดท่าจำปีไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ห่างจากวัดท่าจำปีไปเล็กน้อย ท่านครูบาสิงหะ เจ้าอาวาสท่านต่อมาได้ให้เด็กชายดวงดีศึกษาเป็นขะโยม (เด็กในวัด) อยู่กับครูบาสิงหะได้ไม่นาน ครูบาสิงหะก็มรณภาพ คงเหลือสามเณรสิงห์แก้วดูวัดท่าจำปีแทนและทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ไปด้วย หลังจากทำบุญประชุมเพลิงครูบาสิงหะแล้วสามเณรสิงห์แก้วก็ลาสิกขาจึงทำให้วัดท่าจำปีร้างรกไม่มีเจ้าอาวาสติดต่อกันถึง 3 ปี ในขณะที่วัดร้างรานั้น หลวงปู่หรือเด็กชายดวงดีขณะนั้นก็ทำหน้าที่ดูแลวัดอย่างที่เคยปฏิบัติมา เช่น ปัดกวาดกุฏิวิหาร จัดขันดอกไม้บูชาพระ ตักน้ำคนโท (น้ำต้น) ถวายพระพุทธรูปตลอดเวลา
     ต่อมาคณะศรัทธาวัดท่าจำปี ได้อาราธนานิมนต์ท่านครูบาโสภามาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจำปี เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกอีกตำแหน่งด้วย ทำให้วัดท่าจำปีเกิดความสำคัญขึ้นมาอย่างยิ่ง เพราะนอกจากท่านครูบาโสภณจะเป็นเจ้าคณะตำบลแล้ว ท่านยังเป็นพระสหธรรมมิกที่มีอายุพรรษารุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย มีผู้คนเคารพนับถือมากมายถึงกับขนานนามท่านว่า "ตุ๊เจ้าตนบุญตนวิเศษแห่งล้านนา" จริงๆ เพราะท่านมีบุญญาภินิหารปรากฏแก่สายตาคนทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไม่ลดละตราบจนทุกวันนี้
     หลังจากเด็กชายดวงดีศึกษาภาษาพื้นเมืองได้คล่องแคล่ว อายุได้ 13 ปีพอดีท่านครูบาโสภาจึงนำเด็กชายดวงดีไปปรึกษากับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งขณะนั้นท่านได้ขึ้นมาบูรณปฏิสังขรณ์ทางเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2462 ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย มีความพอใจเด็กชายดวงดีมาก ท่านครูบาโสภาก็เล่าเรื่องการบวชเณรให้ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยฟัง ท่านก็บอกกับครูบาโสภณว่า "ถ้าบวชพระแล้วก็หื้อขึ้นมาจำพรรษาอยู่วัดพระสิงห์นี่แหละ จะได้เป็นเพื่อนกับนายสิงห์ดำ" (ซึ่งเป็นหลานแท้ๆ ของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย) ซึ่งมีหน้าที่ปลงเกศาให้กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย
     ครั้นหลวงปู่ดวงดีบรรพชาเป็นสามเณรแล้วโดยมีท่านครูบาโสภาเป็นพระอุปัชฌายะ บรรพชาได้ไม่กี่วันก็ส่งตัวเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ อยู่จำพรรษาและช่วยเหลือท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย คอยปฏิบัติพัดวีตามอาจาริยวัตรที่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นสั่งสอน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งกรรมฐาน บูชาขันดอกไม้ และช่วยเหลืองานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องเดินทางไปทุกหนทุกแห่ง เพื่อสร้างสรรค์บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดวาอารามต่างๆ ทุกจังหวัดในภาคเหนือ เมื่อหลวงปู่ดวงดีอายุครบ 21 ปี จึงได้กลับไปนมัสการพระอาจารย์ท่านครูบาโสภาที่วัดท่าจำปี เพื่อปรึกษาเรื่องอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จากนั้นท่านครูบาโสภา จึงได้เดินทางไปขออนุญาตกับครูบาเจ้าศรีวิชัย เรื่องส่งมาจำพรรษาอยู่กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเหมือนเดิม
     วันอาทิตย์ เดือน 6 เหนือ ขึ้น 9 ค่ำ ปีเมืองเหม้า (ปีเถาะ) ตรงกับวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2470 สามเณรดวงดี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ โดยมีท่านครูบาโสภาเป็นพระอุปัชฌายะ ท่านครูบาธัมมะเสน วัดดอนบินเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านพระครูปัญญา วัดมะกับตองหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พระอุโบสถวัดสารภี ตำบลทุ่งรวงทอง กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นามฉายาว่า "สุภัทโท" หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงปู่ดวงดีก็เดินทางไปอยู่จำพรรษากับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเช่นเดิม โดยเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติอุปฐากบำรุง
ช่วงของการปฏิสังขรณ์วัดท่าจำปีในเวลาของหลวงปู่
     ในขณะที่หลวงปู่อยู่จำพรรษากับท่าครูบาเจ้าศรีวิชัย นับตั้งแต่เป็นสามเณรใหม่ๆ นั้นและเดินทางปฏิบัติเล่าเรียนอยู่กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้น ท่านอายุได 28 ปี เป็นช่วงที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ข้องกล่าวหาต่างๆ นาๆ เช่นการบุกรุกป่าสงวน ซ่องสุมผู้คน ตั้งตนเป็นผีบุญ จนถึงกับถูกจับส่งตัวไปตัดสินความที่กรุงเทพฯ เนื่องจากถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่โต เมื่อคณะสงฆ์ในเขตปกครองแขวงบ้านแมง (อ.สันป่าตอง)ขอลาออกจากการปกครองเมืองเชียงใหม่ถึง 60 วัด ท่านครูบาโสภาวัดท่าจำปี ท่านครูบาปัญญา วัดท่ากิ่งแลหลวง ก็ถูกไต่สวนจนต้องนำคณะศิษย์หนีไปแสวงบุญก่อสร้างวิหารพุทธบาทฮังฮุ้ง ในเขตประเทศพม่าจนไม่ยอมกลับมาอีกเลย บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านครูบาศรีวิชัย ต้องแยกย้ายกันไปแสวงบุญคนละทิศละทาง คงค้างแต่ท่านครูบาขาวปีทำหน้าที่ดูแลวัดสิงห์ และเป็นหัวแรงในการก่อสร้างวัดวาอารามที่ค้างไว้
     พ.ศ. 2480-2481 ท่านครูบาศรีวิชัย ถูกชำระความพ้นผิดเดินทางกลับเมืองลำพูน อยู่ได้ไม่นานก็ถึงแก่มรณภาพที่วัดจามเทวี เมื่ออายุได้ 61 ปี 5 เดือน กับ 21 วัน ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่ดวงดีอายุได้ 32 ปี หลวงปู่ได้เดินทางไปก่อสร้างวัดวาอารามเจริญรอยตามท่านครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์ หลังจากนั้นก็ติดตามครูบาเจ้าอภิชัยผ้าขาวปี มาสร้างวิหารวัดท่าจำปี
     พ.ศ. 2484 ขณะพลวงปู่อายุได้ 35 ปี หลังจากถวายพระเพลิงปลงศพท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยเสร็จแล้วนั้น ท่านครูบาเจ้าอภิชัยผ้าขาวได้เชิญอัฐิธาตุของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยส่วนที่เป็นกะโหลกเท่าหัวแม่มือส่วนหนึ่งหลวงปู่นำมาเก็บรักษาสักการะบูชาจนถึงทุกวันนี้ หลวงปู่ได้อยู่ช่วยครูบาอภิชัยผ้าขาว สร้างอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่าครูบาเจ้าศรีวิชัยทั้งที่วัดสวนดอกและวัดหมื่นสารแล้ว ก็รับขันดอกนิมนต์จากคณะศรัทธาป่าเมี้ยงป๋างมะกล้วย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปสร้างวัดป่าเมี้ยงป๋างมะกล้วย เนื่องจากอารามอยู่ในป่าดง เหมาะที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งถูกกับจริตวิสัยของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่อยู่ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้นานถึง 7 ปี ท่านครูบาโสภาก็ขอให้หลวงปู่ลงมาก่อสร้างวัดท่าจำปีต่อจากท่าน เนื่องจากวัดท่าจำปีมีศรัทธาญาติโยมน้อยเพียง 20 หลังคาเรือนเท่านั้น
     หลวงปู่เดินทางกลับมาก่อสร้างวัดท่าจำปี ขณะนั้นอายุได้ 42 ปี ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกจากท่านครูบาโสภาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้ว่าหลวงปู่จะมีตำแหน่งหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ก็ตาม ท่านก็มิได้ละเลยข้อวัตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ในระหว่างที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อจากท่านครูบาโสภา หลวงปู่ก็มิได้สร้างแต่เฉพาะวัดท่าจำปีเท่านั้น ทุกวัดในละแวกเดียวกันหลวงปู่ก็ช่วยเหลือเป็นแรงสำคัญไม่ว่าถนนหนทาง อุโบสถ วิหาร เจดีย์ สะพาน หรือแม้แต่โรงเรียน โรงพยาบาล หลวงปู่ก็ให้ความอุปถัมภ์บำรุง แม้กระทั่งวัดในเขตอำเภอสันป่าตอง หรือต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด จนไม่สามารถนำมาบรรยายได้ทั้งหมด
     หน้าที่การคณะสงฆ์และสมณะศักดิ์
หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่พ.ศ. 2492
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ได้รับสถาปนาประทวนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะตำบล
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ "พระสุภัทรสีลคุณ" ณ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
หลวงปู่มรณภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สิริรวมอายุ 104 ปี พรรษา 83
 
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.krubaduangdee.com


 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-22 15:27:52
เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี พ.ศ. 2539 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-22 15:18:19
เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์จันทโน วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2497 เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก หายากครับ

เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์จันทโน วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2497 เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก หายากครับ


เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์จันทโน วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2497 เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก หายากครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์จันทโน วัดเจดีย์งาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2497 เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก นับเป็นเหรียญพระปิดตารุ่นแรกของภาคเหนือ และเป็นอีกหนึ่งเหรียญเก่าปี พ.ศ. ลึก ที่หาชมยากพอสมควรของภาคเหนือ และเป็นอีกเกจิที่ยุคเดียวกับ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หายาก น่าเก็บ น่าใช้ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-21 14:28:22
เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นกาญจนาภิเษก 50 ปี เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี พ.ศ. 2539 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.2 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-21 14:15:51
พระผงปางประทานพร พระพุทธนวมินทรมหาจักรี พระมหาสถูปเจดีย์ดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศสร้าง พิธีใหญ่ ปี 2530 จ.เชียงใหม่ สภาพสวยเดิมๆ ครับ

พระผงปางประทานพร พระพุทธนวมินทรมหาจักรี พระมหาสถูปเจดีย์ดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศสร้าง พิธีใหญ่ ปี 2530 จ.เชียงใหม่ สภาพสวยเดิมๆ ครับ


พระผงปางประทานพร พระพุทธนวมินทรมหาจักรี พระมหาสถูปเจดีย์ดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศสร้าง พิธีใหญ่ ปี 2530 จ.เชียงใหม่ สภาพสวยเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. เชียงใหม่

รายละเอียด

พระผงปางประทานพร พระพุทธนวมินทรมหาจักรี พระมหาสถูปเจดีย์ดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศสร้าง พิธีใหญ่ ปี พ.ศ. 2530 จ.เชียงใหม่ สภาพสวยเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างองค์พระ  2.6 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.5 ซ.ม. ครับ (Line ID : suriyun07)
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-22 20:22:22