mungmee-pradee.com=> พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด


พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 4 หมายเลข 5271

เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 4 หมายเลข 5271


เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 4 หมายเลข 5271

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

     เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี พ.ศ.2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 5271 โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
     พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูวิมล บุญโกศล วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด พระอาจารย์อุทัย วัดป่าห้วยลาด จ.เลย พระอาจารย์สนอง วัดป่าดอนบ้านเทือน จ.อุดรธานี พระอธิการเศรษฐวุฒิ วัดภูจันแดงภาวนาราม จ.อุบลราชธานี และหลวงปู่สรวง วรสุทโธ วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-19 10:28:10
เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 3 หมายเลข 1473

เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 3 หมายเลข 1473


เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 3 หมายเลข 1473

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

     เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี พ.ศ.2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 1473 โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
     พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูวิมล บุญโกศล วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด พระอาจารย์อุทัย วัดป่าห้วยลาด จ.เลย พระอาจารย์สนอง วัดป่าดอนบ้านเทือน จ.อุดรธานี พระอธิการเศรษฐวุฒิ วัดภูจันแดงภาวนาราม จ.อุบลราชธานี และหลวงปู่สรวง วรสุทโธ วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-19 10:26:10
เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 2 หมายเลข 3611

เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 2 หมายเลข 3611


เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 2 หมายเลข 3611

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

     เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี พ.ศ.2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 3611 โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
     พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูวิมล บุญโกศล วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด พระอาจารย์อุทัย วัดป่าห้วยลาด จ.เลย พระอาจารย์สนอง วัดป่าดอนบ้านเทือน จ.อุดรธานี พระอธิการเศรษฐวุฒิ วัดภูจันแดงภาวนาราม จ.อุบลราชธานี และหลวงปู่สรวง วรสุทโธ วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-19 10:21:48
เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 1 หมายเลข 86

เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 1 หมายเลข 86


เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม เหรียญที่ 1 หมายเลข 86

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

     เหรียญมหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ รุ่นรวยทันใจ ปี พ.ศ.2559 ออกวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เนื้อมหาชนวนโภคทรัพย์ พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 86 โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
     พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด โดยพระครูวิมล บุญโกศล วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด พระอาจารย์อุทัย วัดป่าห้วยลาด จ.เลย พระอาจารย์สนอง วัดป่าดอนบ้านเทือน จ.อุดรธานี พระอธิการเศรษฐวุฒิ วัดภูจันแดงภาวนาราม จ.อุบลราชธานี และหลวงปู่สรวง วรสุทโธ วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-08-19 10:19:33
พระผงไชยชาติชนะหลวงพ่อเณร วัดอุบลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 1ไม่ทราบปีที่สร้างพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระผงไชยชาติชนะหลวงพ่อเณร วัดอุบลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 1ไม่ทราบปีที่สร้างพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระผงไชยชาติชนะหลวงพ่อเณร วัดอุบลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 1ไม่ทราบปีที่สร้างพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

พระผงไชยชาติชนะหลวงพ่อเณร วัดอุบลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 1ไม่ทราบปีที่สร้างพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ โดยองค์พระมีขนาดความกว้าง 2.8 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-23 10:49:46
เหรียญหลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นทำบุญอายุครบ 80 ปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นทำบุญอายุครบ 80 ปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่หล้า วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นทำบุญอายุครบ 80 ปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่หล้า (เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด) วัดกลางมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นทำบุญอายุครบ 80 ปี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-05-14 12:28:47
เหรียญหลวงพ่อปี วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงพ่อปี วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงพ่อปี วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2539 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อปี (พระครูสุธรรมจันทคุณ) วัดคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นเสาร์ห้า ปี พ.ศ. 2539 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-24 13:29:34
เหรียญพระครูสุธรรมจันทรคุณ ครบรอบ 4 ปี รุ่น 1 วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดงครับ

เหรียญพระครูสุธรรมจันทรคุณ ครบรอบ 4 ปี รุ่น 1 วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดงครับ


เหรียญพระครูสุธรรมจันทรคุณ ครบรอบ 4 ปี รุ่น 1 วัดคูเมือง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

เหรียญพระครูสุธรรมจันทรคุณ ครบรอบ 4 ปี รุ่น 1 วัดคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดงครับ ไม่ทราบปีที่สร้าง โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.6 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-15 11:10:39
พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือนหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อผงสภาพสวยครับ

พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือนหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อผงสภาพสวยครับ


พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือนหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อผงสภาพสวยครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือนหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด เนื้อผงสภาพสวยครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.7 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-19 10:40:40
เหรียญหลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างทาสี จ.ร้อยเอ็ด ออกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านห้วยไคร้ จ.สุโขทัย ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างทาสี จ.ร้อยเอ็ด ออกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านห้วยไคร้ จ.สุโขทัย ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างทาสี จ.ร้อยเอ็ด ออกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านห้วยไคร้ จ.สุโขทัย ปี 2525 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่ทองมา ถาวโร วัดสว่างทาสี จ.ร้อยเอ็ด ออกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านห้วยไคร้ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2525 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-04 15:17:43
พระผงทำน้ำมนต์รูปไข่เล็ก สีแดง พิมพ์นะมหาเศรษฐี ปี พ.ศ. 2552 หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด สภาพสวยมาก

 พระผงทำน้ำมนต์รูปไข่เล็ก สีแดง พิมพ์นะมหาเศรษฐี ปี พ.ศ. 2552 หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด สภาพสวยมาก


พระผงทำน้ำมนต์รูปไข่เล็ก สีแดง พิมพ์นะมหาเศรษฐี ปี พ.ศ. 2552 หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด สภาพสวยมาก

ประเภท : พระเครื่อง จ. ร้อยเอ็ด

รายละเอียด

พระผงทำน้ำมนต์รูปไข่เล็ก สีแดง พิมพ์นะมหาเศรษฐี ปี พ.ศ. 2552 หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด สภาพสวยมาก ขนาดองค์พระกว้าง 1.7 ซม. สูง 2 ซม.
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-12-26 12:50:34