mungmee-pradee.com=> พระเครื่อง จ. ระยอง


พระเครื่อง จ. ระยอง

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีน้ำเงิน หมายเลข 8991 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีน้ำเงิน หมายเลข 8991 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีน้ำเงิน หมายเลข 8991 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2560 เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีน้ำเงิน หมายเลข 8991 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  "รุ่นมหาราช มหาบารมี”
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี ของการประกาศเอกราชที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย ทาง จ.ระยอง จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ และมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพื้นที่วัดลุ่มฯ และบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้นสะตือ และพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงหยุดพักทัพ และรวบรวมไพร่พลที่เมืองระยอง ก่อนจะทรงปราบปรามอริศัตรู และประกาศตนเป็น "เจ้าตากสิน” ณ วัดลุ่มฯ แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญของชาติเปรียบดั่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้ การจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ฯ ดังกล่าว จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่จะเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของนิทรรศการถาวรที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้รับรู้เรื่องราว และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นมหาราช มหาบารมี” ที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ในการร่วมรำลึก 250 ปี แห่งการกอบกู้เอกราชชาติไทย ซึ่งมวลสารต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก นำมาจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผ่านการพุทธาภิเษกของพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ 108 รูป วัตถุมงคลที่ระลึกดังกล่าวประกอบด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จำลอง) ทรงนั่งบัลลังก์ และทรงยืน หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, ตะกั่ว, ทองแดง, นวโลหะ และเนื้อปลอกลูกปืน ขนาด 2.9 x 4.2 ซ.ม. รวมทั้งดาบที่ระลึกสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้ด้วย
พิธีพุทธาภิเษก 3 วาระดังนี้
วาระที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
วาระที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วาระที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง โดยพระเกจิ 108 รูป
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-08-08 17:35:07
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีเขียว หมายเลข 7001 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีเขียว หมายเลข 7001 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีเขียว หมายเลข 7001 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2560 เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีเขียว หมายเลข 7001 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  "รุ่นมหาราช มหาบารมี”
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี ของการประกาศเอกราชที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย ทาง จ.ระยอง จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ และมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพื้นที่วัดลุ่มฯ และบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้นสะตือ และพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงหยุดพักทัพ และรวบรวมไพร่พลที่เมืองระยอง ก่อนจะทรงปราบปรามอริศัตรู และประกาศตนเป็น "เจ้าตากสิน” ณ วัดลุ่มฯ แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญของชาติเปรียบดั่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้ การจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ฯ ดังกล่าว จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่จะเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของนิทรรศการถาวรที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้รับรู้เรื่องราว และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นมหาราช มหาบารมี” ที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ในการร่วมรำลึก 250 ปี แห่งการกอบกู้เอกราชชาติไทย ซึ่งมวลสารต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก นำมาจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผ่านการพุทธาภิเษกของพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ 108 รูป วัตถุมงคลที่ระลึกดังกล่าวประกอบด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จำลอง) ทรงนั่งบัลลังก์ และทรงยืน หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, ตะกั่ว, ทองแดง, นวโลหะ และเนื้อปลอกลูกปืน ขนาด 2.9 x 4.2 ซ.ม. รวมทั้งดาบที่ระลึกสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้ด้วย
พิธีพุทธาภิเษก 3 วาระดังนี้
วาระที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
วาระที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วาระที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง โดยพระเกจิ 108 รูป
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-04-29 10:55:06
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีแดง หมายเลข 8055 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีแดง หมายเลข 8055 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี ปี 2560 วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีแดง หมายเลข 8055 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2560 เนื้อปลอกลูกปืนลงยาสีแดง หมายเลข 8055 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  "รุ่นมหาราช มหาบารมี”
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี ของการประกาศเอกราชที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย ทาง จ.ระยอง จึงมีแนวคิดในการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ และมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพื้นที่วัดลุ่มฯ และบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้นสะตือ และพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงหยุดพักทัพ และรวบรวมไพร่พลที่เมืองระยอง ก่อนจะทรงปราบปรามอริศัตรู และประกาศตนเป็น "เจ้าตากสิน” ณ วัดลุ่มฯ แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญของชาติเปรียบดั่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งนี้ การจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ฯ ดังกล่าว จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่จะเล่าเรื่องราวผ่านรูปแบบของนิทรรศการถาวรที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้รับรู้เรื่องราว และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยวัตถุมงคลที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นมหาราช มหาบารมี” ที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ในการร่วมรำลึก 250 ปี แห่งการกอบกู้เอกราชชาติไทย ซึ่งมวลสารต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก นำมาจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผ่านการพุทธาภิเษกของพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ 108 รูป วัตถุมงคลที่ระลึกดังกล่าวประกอบด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จำลอง) ทรงนั่งบัลลังก์ และทรงยืน หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, ตะกั่ว, ทองแดง, นวโลหะ และเนื้อปลอกลูกปืน ขนาด 2.9 x 4.2 ซ.ม. รวมทั้งดาบที่ระลึกสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้ด้วย
พิธีพุทธาภิเษก 3 วาระดังนี้
วาระที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง
วาระที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วาระที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง โดยพระเกจิ 108 รูป
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-04-29 10:52:17
เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ วัดลุ่ม จ.ระยอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบัลลังก์ วัดลุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-12-04 11:10:26
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย หาสะธัมโม วัดเขาประชุมเทพ จ.ระยอง เนื้อผงฝังตะกรุด สภาพสวยครับ

พระสมเด็จหลวงพ่อรวย หาสะธัมโม วัดเขาประชุมเทพ จ.ระยอง เนื้อผงฝังตะกรุด สภาพสวยครับ


พระสมเด็จหลวงพ่อรวย หาสะธัมโม วัดเขาประชุมเทพ จ.ระยอง เนื้อผงฝังตะกรุด สภาพสวยครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

พระสมเด็จหลวงพ่อรวย หาสะธัมโม วัดเขาประชุมเทพ จ.ระยอง เนื้อผงฝังตะกรุด สภาพสวยครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.7 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-09-21 10:38:16
เหรียญพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) จ.ระยอง ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เนื้อทองแดงครับ

เหรียญพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) จ.ระยอง ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เนื้อทองแดงครับ


เหรียญพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) จ.ระยอง ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ที่ระลึกอนุสาวรีย์สุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ปี พ.ศ.2518 อ.แกลง จ.ระยอง หลังยันต์ดวง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.8 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-03-01 10:57:27
พระสมเด็จชินวรวัตร วัดดอนสำราญ จ.ระยอง ที่ระลึกสร้างอุโบสถ ปี 2551 เนื้อผงพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ครับ

พระสมเด็จชินวรวัตร วัดดอนสำราญ จ.ระยอง ที่ระลึกสร้างอุโบสถ ปี 2551 เนื้อผงพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ครับ


พระสมเด็จชินวรวัตร วัดดอนสำราญ จ.ระยอง ที่ระลึกสร้างอุโบสถ ปี 2551 เนื้อผงพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

พระสมเด็จชินวรวัตร วัดดอนสำราญ อ.แกลง จ.ระยอง ที่ระลึกสร้างอุโบสถ ปี พ.ศ.2551 เนื้อผงพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ครับ องค์พระมีขนาดความกว้าง 3.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 5.1 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-30 13:37:42
เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นสร้างเมืองแกลง (เมตตา การุญ) ปี 2538 เนื้อทองแดงรมดำพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นสร้างเมืองแกลง (เมตตา การุญ) ปี 2538 เนื้อทองแดงรมดำพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นสร้างเมืองแกลง (เมตตา การุญ) ปี 2538 เนื้อทองแดงรมดำพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง รุ่นสร้างเมืองแกลง (เมตตา การุญ) ปี พ.ศ.2538 เนื้อทองแดงรมดำพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ โดยเหรียญนี้มีขนาดความกว้าง 2.5 ซ.ม. ความสูงของเหรียญ 3.2 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-27 12:49:30
เหรียญพระครูนิทัศน์ธรรมรักษ์ วัดศรีโสภณ จ.ระยอง ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญพระครูนิทัศน์ธรรมรักษ์ วัดศรีโสภณ จ.ระยอง ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญพระครูนิทัศน์ธรรมรักษ์ วัดศรีโสภณ จ.ระยอง ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ปี 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระครูนิทัศน์ธรรมรักษ์ วัดศรีโสภณ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ปี พ.ศ. 2552 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-13 12:43:23
เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสร์บน จ.ระยอง ที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพลงตาเอี่ยม ปี 2537 เนื้อทองแดงรมดำครับ

เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสร์บน จ.ระยอง ที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพลงตาเอี่ยม ปี 2537 เนื้อทองแดงรมดำครับ


เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสร์บน จ.ระยอง ที่ระลึกงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพลงตาเอี่ยม ปี 2537 เนื้อทองแดงรมดำครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ (พระครูโสภนสังฆการ) วัดกระแสร์บน จ.ระยอง สร้างเป็นที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อปี พ.ศ.2537 เนื้อทองแดงรมดำ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.2 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-18 14:05:49
เหรียญหลวงปู่บุญ สุสฺมโณ วัดบ้านนา จ.ระยอง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดหนองจระเข้ ปี 2535 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่บุญ สุสฺมโณ วัดบ้านนา จ.ระยอง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดหนองจระเข้ ปี 2535 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่บุญ สุสฺมโณ วัดบ้านนา จ.ระยอง ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดหนองจระเข้ ปี 2535 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญพระครูสุทธิวัตรสุนทร (หลวงปู่บุญ สุสฺมโณ) วัดบ้านนา ซึ่งสร้างเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดหนองจระเข้ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่ ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อปี พ.ศ. 2535 เนื้อทองแดง ครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-18 15:11:25
เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ที่ระลึกครบ 8 รอบ วัดวังหว้า จ.ระยอง ปี 2535 เนื้อทองแดงลงยาครับ

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ที่ระลึกครบ 8 รอบ วัดวังหว้า จ.ระยอง ปี 2535 เนื้อทองแดงลงยาครับ


เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ที่ระลึกครบ 8 รอบ วัดวังหว้า จ.ระยอง ปี 2535 เนื้อทองแดงลงยาครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) สร้างเป็นที่ระลึกในวาระครบ 8 รอบของหลวงปู่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อทองแดงลงยา 4 สี ตอกโค๊ด 2 โค๊ด โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.9 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.6 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-18 15:08:34
เหรียญเสมาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นเสมาศุภมงคล ปี 2537 เนื้อทองแดงครับ

เหรียญเสมาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นเสมาศุภมงคล ปี 2537 เนื้อทองแดงครับ


เหรียญเสมาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร วัดวังหว้า จ.ระยอง รุ่นเสมาศุภมงคล ปี 2537 เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญเสมาหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง รุ่นเสมาศุภมงคล ปี พ.ศ. 2537 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-18 15:05:47
เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหนองน้ำขุ่น ปี 2538 อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อทองแดงครับ

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหนองน้ำขุ่น ปี 2538 อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อทองแดงครับ


เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหนองน้ำขุ่น ปี 2538 อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศิลาจารย์) สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาของวัดหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อปี พ.ศ.2538 เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.6 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.6 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-18 15:03:09
สิงห์จิ๋วหลวงพ่อหอม หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ระยอง กรอบเดิมจากวัดรูปหัวใจ สวยมาก

สิงห์จิ๋วหลวงพ่อหอม หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ระยอง กรอบเดิมจากวัดรูปหัวใจ สวยมาก


สิงห์จิ๋วหลวงพ่อหอม หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก ระยอง กรอบเดิมจากวัดรูปหัวใจ สวยมาก

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

สิงห์จิ๋วหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง กรอบเดิมจากวัดรูปหัวใจ สวยมาก ขึ้นคอได้เลยครับ ขนาดความกว้าง 1.8 ซม. ความสูง 2.8 ซม.
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-17 14:39:23
พระสมเด็จทรงเสือ ผงพรายกุมารว่านมหาเสน่ห์ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี 2553 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระสมเด็จทรงเสือ ผงพรายกุมารว่านมหาเสน่ห์ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี 2553 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระสมเด็จทรงเสือ ผงพรายกุมารว่านมหาเสน่ห์ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี 2553 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่อง จ. ระยอง

รายละเอียด

พระสมเด็จทรงเสือ ผงพรายกุมารว่านมหาเสน่ห์ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ (พระครูมนูญธรรมวัตร) วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี พ.ศ.2553 พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ โดยองค์พระมีขนาดความกว้าง 2.1 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-10-02 11:28:10