mungmee-pradee.com=> พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ


พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1


เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-04-30 11:54:37
เหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 2

เหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 2


เหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 2 ขนาดความกว้างองค์พระ 1.5 ซ.ม. ความสูง 2.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-11-24 10:18:48
เหรียญพระอาจารย์ชื่น รัตนปัตโต รุ่น 5 อาจารย์ (หลวงพ่อลาภ-เงิน-ทอง-คง-เหลือ) ไม่ทราบที่ครับ เนื้อทองแดงครับ

เหรียญพระอาจารย์ชื่น รัตนปัตโต รุ่น 5 อาจารย์ (หลวงพ่อลาภ-เงิน-ทอง-คง-เหลือ) ไม่ทราบที่ครับ เนื้อทองแดงครับ


เหรียญพระอาจารย์ชื่น รัตนปัตโต รุ่น 5 อาจารย์ (หลวงพ่อลาภ-เงิน-ทอง-คง-เหลือ) ไม่ทราบที่ครับ เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระอาจารย์ชื่น รัตนปัตโต รุ่น 5 อาจารย์ (หลวงพ่อลาภ-เงิน-ทอง-คง-เหลือ) ไม่ทราบที่ครับ เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 4.3 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-10-15 09:58:36
พระผงพระสิวลี หลังพระสังกัจจายน์ ถุงเงิน ถุงทอง ไม่ทราบที่เนื้อผงครับ

พระผงพระสิวลี หลังพระสังกัจจายน์ ถุงเงิน ถุงทอง ไม่ทราบที่เนื้อผงครับ


พระผงพระสิวลี หลังพระสังกัจจายน์ ถุงเงิน ถุงทอง ไม่ทราบที่เนื้อผงครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระผงพระสิวลี หลังพระสังกัจจายน์ ถุงเงิน ถุงทอง ไม่ทราบที่เนื้อผงครับ ขนาดความกว้างขององค์พระ 1.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-09-15 10:57:26
พระพุทธปางปฐมเทศนา หลังพระธรรมจักร เนื้อผงไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ

พระพุทธปางปฐมเทศนา หลังพระธรรมจักร เนื้อผงไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ


พระพุทธปางปฐมเทศนา หลังพระธรรมจักร เนื้อผงไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระพุทธปางปฐมเทศนา หลังพระธรรมจักร เนื้อผงไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ ขนาดความกว้างขององค์พระ 2.5 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.5 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-06-10 11:02:51
เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย รุ่นมหาลาภ พันล้าน ไม่ทราบที่พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงครับ

เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย รุ่นมหาลาภ พันล้าน ไม่ทราบที่พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงครับ


เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย รุ่นมหาลาภ พันล้าน ไม่ทราบที่พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระศรีอริยเมตไตรย รุ่นมหาลาภ พันล้าน ไม่ทราบที่พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.1 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 1.7 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-04-07 10:21:42
รูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิม เนื้อกะไหล่ทองไม่ทราบที่ครับ

รูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิม เนื้อกะไหล่ทองไม่ทราบที่ครับ


รูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิม เนื้อกะไหล่ทองไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

รูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิม เนื้อกะไหล่ทองไม่ทราบที่ครับ ขนาดความกว้างฐาน 1.3 ซ.ม. ความสูง 2.4 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-02-14 11:58:55
พระปรกใบมะขามหลังแม่นางกวัก ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ

พระปรกใบมะขามหลังแม่นางกวัก ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ


พระปรกใบมะขามหลังแม่นางกวัก ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระปรกใบมะขามหลังแม่นางกวัก ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 6 ม.ม. ความสูงองค์พระ 16 ม.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-02 08:49:49
พระผงปิดตาอรหันต์ 8 ทิศ เนื้อผงพุทธคุณ ไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ

พระผงปิดตาอรหันต์ 8 ทิศ เนื้อผงพุทธคุณ ไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ


พระผงปิดตาอรหันต์ 8 ทิศ เนื้อผงพุทธคุณ ไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระผงปิดตาอรหันต์ 8 ทิศ เนื้อผงพุทธคุณ ไม่ทราบที่และรายละเอียดครับ โดยองค์พระมีขนาดความกว้าง 1.9 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-13 13:02:06
พระผงพุทธลีลา เนื้อดินเผาไม่ทราบที่ครับ

พระผงพุทธลีลา เนื้อดินเผาไม่ทราบที่ครับ


พระผงพุทธลีลา เนื้อดินเผาไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระผงพุทธลีลา เนื้อดินเผาไม่ทราบที่ครับ องค์พระมีขนาดความกว้าง 1.3 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-30 13:25:55
พระผงพระสังกัจจายน์ หลังพ่อปู่ฤาษี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผงสีน้ำตาลไม่ทราบที่ครับ

พระผงพระสังกัจจายน์ หลังพ่อปู่ฤาษี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผงสีน้ำตาลไม่ทราบที่ครับ


พระผงพระสังกัจจายน์ หลังพ่อปู่ฤาษี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผงสีน้ำตาลไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระผงพระสังกัจจายน์ หลังพ่อปู่ฤาษี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผงสีน้ำตาลไม่ทราบที่ครับ องค์พระมีขนาดความกว้าง 2 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 2.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-23 10:51:37
พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 2

พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 2


พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 2

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบวัด ไม่ทราบเกจิปลุกเสกครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.5 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.8 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-02 10:49:42
พระสมเด็จ หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ

พระสมเด็จ หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ


พระสมเด็จ หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระสมเด็จ หลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบวัด ไม่ทราบเกจิปลุกเสกครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.5 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.6 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-02 10:48:39
องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 3

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 3


องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 3

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ขนาดความกว้างฐานประมาณ 1 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. องค์พญานาคราช ท่านใดบูชา นับถือจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับผู้นั้นแบบปาฏิหาริย์เหลือเชื่อ และทรงพลัง มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เมตตาค้าขาย ทั้งยังมีอานุภาพในการเรียกทรัพย์ เรียกโชค บันดาลสุข สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-11 14:00:20
องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 2

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 2


องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 2

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ขนาดความกว้างฐานประมาณ 1 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. องค์พญานาคราช ท่านใดบูชา นับถือจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับผู้นั้นแบบปาฏิหาริย์เหลือเชื่อ และทรงพลัง มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เมตตาค้าขาย ทั้งยังมีอานุภาพในการเรียกทรัพย์ เรียกโชค บันดาลสุข สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-11 12:16:11
องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 1

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 1


องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ตนที่ 1

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

องค์พญานาคราชเนื้อโลหะ  ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ ขนาดความกว้างฐานประมาณ 1 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. องค์พญานาคราช ท่านใดบูชา นับถือจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับผู้นั้นแบบปาฏิหาริย์เหลือเชื่อ และทรงพลัง มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เมตตาค้าขาย ทั้งยังมีอานุภาพในการเรียกทรัพย์ เรียกโชค บันดาลสุข สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-11 12:13:56
เหรียญเผด็จศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี ไม่ทราบที่และปีที่สร้างเนื้อทองแดงครับ

เหรียญเผด็จศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี ไม่ทราบที่และปีที่สร้างเนื้อทองแดงครับ


เหรียญเผด็จศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี ไม่ทราบที่และปีที่สร้างเนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญเผด็จศึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี ไม่ทราบที่และปีที่สร้างเนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 2.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-05-17 13:24:25
เหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลังยันต์ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ

เหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลังยันต์ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ


เหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลังยันต์ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลังยันต์ ด้านหน้าเหรียญมีจาร เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ ไม่ทราบอาจารย์ผู้สร้างครับ ขนาดความกว้างของเหรียญ 3 ซ.ม. ความสูงของเหรียญ 3.7 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-29 13:33:07
พระผงพิมพ์พระพุทธปางป่าเลไลย์ หลังเรียบไม่ทราบที่เนื้อผงสีขาวครับ

พระผงพิมพ์พระพุทธปางป่าเลไลย์ หลังเรียบไม่ทราบที่เนื้อผงสีขาวครับ


พระผงพิมพ์พระพุทธปางป่าเลไลย์ หลังเรียบไม่ทราบที่เนื้อผงสีขาวครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระผงพิมพ์พระพุทธปางป่าเลไลย์ หลังเรียบไม่ทราบที่เนื้อผงสีขาวครับ ขนาดความกว้างขององค์พระ 2.1 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-29 13:30:37
รูปหล่อพระสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ

รูปหล่อพระสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ


รูปหล่อพระสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

รูปหล่อพระสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ โดยฐานพระมีความกว้าง 1.1 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 1.2 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-25 12:01:45
เหรียญแม่นางกวัก หลังพระพุทธ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ

เหรียญแม่นางกวัก หลังพระพุทธ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ


เหรียญแม่นางกวัก หลังพระพุทธ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญแม่นางกวัก หลังพระพุทธ ไม่ทราบที่ เนื้อทองฝาบาตรครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.4 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 2.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-18 14:03:25
เข็มกลัดพระพุทธลีลา หลังรอยพระพุทธบาท ไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีเขียวครับ

เข็มกลัดพระพุทธลีลา หลังรอยพระพุทธบาท ไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีเขียวครับ


เข็มกลัดพระพุทธลีลา หลังรอยพระพุทธบาท ไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีเขียวครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เข็มกลัดพระพุทธลีลา หลังรอยพระพุทธบาท ไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีเขียวครับ ขนาดความกว้าง 1.4 ซ.ม. ความสูง 3.3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-17 11:55:37
เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา ไม่ทราบที่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา ไม่ทราบที่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ


เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา ไม่ทราบที่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา ไม่ทราบที่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงของเหรียญ 2.5 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-17 11:44:49
เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลังตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติในหลวง ร.9 ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 เนื้อกะไหล่เงินลงยาไม่ทราบที่ครับ

เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลังตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติในหลวง ร.9 ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 เนื้อกะไหล่เงินลงยาไม่ทราบที่ครับ


เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลังตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติในหลวง ร.9 ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 เนื้อกะไหล่เงินลงยาไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลังตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบ 50 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ.2539 เนื้อกะไหล่เงินลงยาไม่ทราบที่ครับ โดยเหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-08 13:36:47
เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2


เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และเจ้าชายอั้งไฮ้ยี่ หลังองค์อวโลกิเตศวร ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-08 09:22:49
เหรียญเทพเจ้าลือตงปิง หลังยันต์แปดทิศ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ

เหรียญเทพเจ้าลือตงปิง หลังยันต์แปดทิศ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ


เหรียญเทพเจ้าลือตงปิง หลังยันต์แปดทิศ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญเทพเจ้าลือตงปิง หลังยันต์แปดทิศ เนื้อทองแดงไม่ทราบที่ครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 2.7 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.3 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-08 09:21:09
เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 2

เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 2


เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 2

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-04 15:12:06
เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 1

เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 1


เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญมงคล 10 เทพเจ้า หลังอักษรจีน ไม่ทราบที่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองครับ โดยเหรียญมีขนาดความกว้าง 3 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 3.5 ซ.ม.ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-04 15:11:17
เหรียญพระพุทธชินราช หลังแม่นางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 1

เหรียญพระพุทธชินราช หลังแม่นางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 1


เหรียญพระพุทธชินราช หลังแม่นางกวัก เนื้อทองฝาบาตร ไม่ทราบที่ครับ เหรียญที่ 1

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธชินราช หลังแม่นางกวัก เนื้อทองฝาบาตรเก่าๆ ไม่ทราบที่ครับ (บางท่านว่าเป็นเหรียญพระพุทธชินราช หลังนางกวัก ปี พ.ศ. 2500 ซึ่งหลวงพ่อจงปลุกเสก พิธี 25 พุทธศตวรรษ) แต่ทางเว็บไซต์เราไม่การันตีว่าใช่หรือไม่ จึงขอเสนอในหน้าวัดตา วัดใจ ไม่ทราบที่ดีกว่าครับ เพื่อความสบายใจทั้งเราและผู้เช่าบูชาครับ จะได้ไม่ไขว้เขว หรือคาดหวังและเข้าใจผิด ขนาดความกว้างองค์พระ 1.5 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07


 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-12-17 14:20:45
เหรียญเสมาเล็กพระพุทธชินราชหลังอกเลา เนื้อทองแดงเก่าไม่ทราบที่ครับ

เหรียญเสมาเล็กพระพุทธชินราชหลังอกเลา เนื้อทองแดงเก่าไม่ทราบที่ครับ


เหรียญเสมาเล็กพระพุทธชินราชหลังอกเลา เนื้อทองแดงเก่าไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญเสมาเล็กพระพุทธชินราชหลังอกเลา เนื้อทองแดงเก่าไม่ทราบที่ครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 1.4 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 1.9 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-26 15:22:23
เหรียญพระพุทธนั่งขัดสมาธิ ลาภผล พูนทวี เจริญสุข หลังนางกวัก เนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ครับ

เหรียญพระพุทธนั่งขัดสมาธิ ลาภผล พูนทวี เจริญสุข หลังนางกวัก เนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ครับ


เหรียญพระพุทธนั่งขัดสมาธิ ลาภผล พูนทวี เจริญสุข หลังนางกวัก เนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธนั่งขัดสมาธิ ลาภผล พูนทวี เจริญสุข หลังนางกวัก เนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ครับ ขนาดความกว้างเหรียญ 1.5 ซ.ม. ความสูงถึงหูเหรียญ 2.5 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-11-06 12:06:07
พระพิฆเนศเนื้อผง หลังเศียรพ่อแก่ ไม่ทราบที่เนื้อผงพุทธคุณสีแดงและสีดำ 2 องค์ครับ

พระพิฆเนศเนื้อผง หลังเศียรพ่อแก่ ไม่ทราบที่เนื้อผงพุทธคุณสีแดงและสีดำ 2 องค์ครับ


พระพิฆเนศเนื้อผง หลังเศียรพ่อแก่ ไม่ทราบที่เนื้อผงพุทธคุณสีแดงและสีดำ 2 องค์ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระพิฆเนศเนื้อผง หลังเศียรพ่อแก่ ไม่ทราบที่เนื้อผงพุทธคุณสีแดงและสีดำ 2 องค์ครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางองค์พระ 2.4 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-10-03 10:56:50
เศียรพ่อแก่เนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ห้า ไม่ทราบที่ สภาพเดิมๆ ครับ

เศียรพ่อแก่เนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ห้า ไม่ทราบที่ สภาพเดิมๆ ครับ


เศียรพ่อแก่เนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ห้า ไม่ทราบที่ สภาพเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

เศียรพ่อแก่เนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ห้า ไม่ทราบที่ สภาพเดิมๆ ครับ โดยมีขนาดความกว้าง 3 ความสูง 3.8 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-10-02 11:05:16
พระพุทธชินราชเนื้อผงพุทธคุณ หลังปั๊มอกเลา สภาพสวยไม่ทราบที่ครับ

พระพุทธชินราชเนื้อผงพุทธคุณ หลังปั๊มอกเลา สภาพสวยไม่ทราบที่ครับ


พระพุทธชินราชเนื้อผงพุทธคุณ หลังปั๊มอกเลา สภาพสวยไม่ทราบที่ครับ

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระพุทธชินราชเนื้อผงพุทธคุณ หลังปั๊มอกเลา สภาพสวยไม่ทราบที่ ไม่ทราบเกจิปลุกเสกครับ ขนาดความกว้างของพระ 2.5 ซ.ม. สูง 3.5 ซ.ม.สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-17 11:30:23
พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 1

พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 1


พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบที่ครับ องค์ที่ 1

ประเภท : พระเครื่องไม่ทราบที่ วัดตา วัดใจ

รายละเอียด

พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย 9 ชั้น หลังพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบวัด ไม่ทราบเกจิปลุกเสกครับ ขนาดความกว้างองค์พระ 2.5 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 3.8 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-17 11:18:52