mungmee-pradee.com=> พระกริ่ง พระชัยวัฒน์


พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

พระชัยวัฒน์ศิลปะลพบุรีประยุกต์ รุ่น 3 หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกในการสมทบทุนสร้างตึกหลวงพ่อแพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2535 เนื้อนวโลหะครับ

พระชัยวัฒน์ศิลปะลพบุรีประยุกต์ รุ่น 3 หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกในการสมทบทุนสร้างตึกหลวงพ่อแพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2535 เนื้อนวโลหะครับ


พระชัยวัฒน์ศิลปะลพบุรีประยุกต์ รุ่น 3 หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกในการสมทบทุนสร้างตึกหลวงพ่อแพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2535 เนื้อนวโลหะครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ศิลปะลพบุรีประยุกต์ รุ่น 3 หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ที่ระลึกในการสมทบทุนสร้างตึกหลวงพ่อแพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2535 เนื้อนวโลหะครับ ขนาดความกว้างของฐานพระ 1.3 ซม. ความสูงขององค์พระ 2.3 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-04-01 19:42:40
พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3


พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

     พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2533 ปลุกเสกพิธีใหญ่ ในหลวง ร.9 ทรงสร้างถวายสมเด็จย่า และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีขนาดความกว้างฐานองค์พระ 1.2 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     รายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้
1. พระกริ่งใหญ่ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
2. พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
3.พระปางสมาธิสุโขทัย เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
     พิธีการจัดสร้างได้กำหนดไว้ 3 พิธีด้วยกันดังนี้
1. พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่ 19 มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ (เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์ 108 นะปะถะมัง 14 นะ ดวงประสูติ และตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18 สิงหาคม 2533 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธาน และทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณนั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28 รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 6.09 น.ของวันรุ่นขึ้น และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่าย แผ่นพระยันต์ทั้งหมด ตลอดจนเจิมแผ่นทองคำอีกด้วย
3. พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-01-08 10:45:11
พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2


พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 2

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

     พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2533 ปลุกเสกพิธีใหญ่ ในหลวง ร.9 ทรงสร้างถวายสมเด็จย่า และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีขนาดความกว้างฐานองค์พระ 1.2 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2 ซ.ม.
     รายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้
1. พระกริ่งใหญ่ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
2. พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
3.พระปางสมาธิสุโขทัย เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
     พิธีการจัดสร้างได้กำหนดไว้ 3 พิธีด้วยกันดังนี้
1. พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่ 19 มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ (เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์ 108 นะปะถะมัง 14 นะ ดวงประสูติ และตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18 สิงหาคม 2533 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธาน และทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณนั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28 รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 6.09 น.ของวันรุ่นขึ้น และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่าย แผ่นพระยันต์ทั้งหมด ตลอดจนเจิมแผ่นทองคำอีกด้วย
3. พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-01-08 10:12:16
พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1


พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 1

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

     พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2533 ปลุกเสกพิธีใหญ่ ในหลวง ร.9 ทรงสร้างถวายสมเด็จย่า และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีขนาดความกว้างฐานองค์พระ 1.2 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     รายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้
1. พระกริ่งใหญ่ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
2. พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
3.พระปางสมาธิสุโขทัย เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
     พิธีการจัดสร้างได้กำหนดไว้ 3 พิธีด้วยกันดังนี้
1. พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่ 19 มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ (เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์ 108 นะปะถะมัง 14 นะ ดวงประสูติ และตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18 สิงหาคม 2533 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธาน และทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณนั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28 รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 6.09 น.ของวันรุ่นขึ้น และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่าย แผ่นพระยันต์ทั้งหมด ตลอดจนเจิมแผ่นทองคำอีกด้วย
3. พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-01-01 10:50:11
พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 5 หมายเลข 42846

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 5 หมายเลข 42846


พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 5 หมายเลข 42846

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 42846 โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 4.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
พิธีจัดสร้างมหามงคล 6 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิธีเททองนำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
วาระที่ 2 พิธีเททองนำฤกษ์และหลอมชนวนมวลสาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
วาระที่ 3 พิธีเสกชนวนมวลสาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งญาณวเรศ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
วาระที่ 4 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทบัวคำ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
วาระที่ 5 อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งโภคทรัพย์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถนอม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อช่วง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-09-05 12:25:47
พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 4 หมายเลข 54632

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 4 หมายเลข 54632


พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 4 หมายเลข 54632

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 54632 โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 4.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
พิธีจัดสร้างมหามงคล 6 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิธีเททองนำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
วาระที่ 2 พิธีเททองนำฤกษ์และหลอมชนวนมวลสาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
วาระที่ 3 พิธีเสกชนวนมวลสาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งญาณวเรศ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
วาระที่ 4 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทบัวคำ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
วาระที่ 5 อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งโภคทรัพย์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถนอม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อช่วง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-05-04 10:59:55
พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 3 หมายเลข 42876

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 3 หมายเลข 42876


พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 3 หมายเลข 42876

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 42876 โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 4.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
พิธีจัดสร้างมหามงคล 6 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิธีเททองนำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
วาระที่ 2 พิธีเททองนำฤกษ์และหลอมชนวนมวลสาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
วาระที่ 3 พิธีเสกชนวนมวลสาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งญาณวเรศ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
วาระที่ 4 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทบัวคำ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
วาระที่ 5 อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งโภคทรัพย์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถนอม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อช่วง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-05-04 10:59:34
พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 2 หมายเลข 5293

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 2 หมายเลข 5293


พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 2 หมายเลข 5293

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 5293 โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 4.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
พิธีจัดสร้างมหามงคล 6 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิธีเททองนำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
วาระที่ 2 พิธีเททองนำฤกษ์และหลอมชนวนมวลสาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
วาระที่ 3 พิธีเสกชนวนมวลสาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งญาณวเรศ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
วาระที่ 4 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทบัวคำ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
วาระที่ 5 อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งโภคทรัพย์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถนอม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อช่วง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-05-04 10:59:08
พระยอดธงที่ระลึกเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2546 จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทอง สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระยอดธงที่ระลึกเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช  ปี 2546 จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทอง สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระยอดธงที่ระลึกเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2546 จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทอง สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระยอดธงที่ระลึกเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทอง สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างฐานพระ1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 3 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-05-04 10:58:00
พระพุทธนิมิตรสถิตผาส้ม วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่ ปี 2549 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระพุทธนิมิตรสถิตผาส้ม วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่ ปี 2549 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระพุทธนิมิตรสถิตผาส้ม วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ.เชียงใหม่ ปี 2549 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระพุทธนิมิตรสถิตผาส้ม วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างฐานพระ1.6 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.3 ซ.ม. สนใจพูดคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-03-01 10:58:21
พระกริ่ง พระชัยหลังช้าง วัดชลอ จ.นนทบุรี ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมครับ

พระกริ่ง พระชัยหลังช้าง วัดชลอ จ.นนทบุรี ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมครับ


พระกริ่ง พระชัยหลังช้าง วัดชลอ จ.นนทบุรี ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่ง พระชัยหลังช้าง วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมครับ  ขนาดความกว้างฐานพระ 1.3 ซม. ความสูงขององค์พระ 2.1 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-01-16 13:15:41
รูปหล่อพระบัวเข็มหลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี ปี 2549 เนื้อทองเหลืองอุดกริ่งกล่องเดิมครับ

รูปหล่อพระบัวเข็มหลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี ปี 2549 เนื้อทองเหลืองอุดกริ่งกล่องเดิมครับ


รูปหล่อพระบัวเข็มหลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี ปี 2549 เนื้อทองเหลืองอุดกริ่งกล่องเดิมครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

รูปหล่อพระบัวเข็มหลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ปี พ.ศ.2549 เนื้อทองเหลืองอุดกริ่งกล่องเดิมครับ โดยองค์พระมีขนาดความกว้างฐาน 1.4 ซ.ม. ความสูงขององค์พระ 2.7 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-04-15 10:48:13
พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 1 หมายเลข 20700

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 1 หมายเลข 20700


พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี 2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม องค์ที่ 1 หมายเลข 20700

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดสุทัศเทพวราราม จ.กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2556 เนื้อทองแดงอุดกริ่งใต้ฐาน พร้อมกล่องเดิม หมายเลข 20700 โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 4.3 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 
พิธีจัดสร้างมหามงคล 6 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิธีเททองนำฤกษ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
วาระที่ 2 พิธีเททองนำฤกษ์และหลอมชนวนมวลสาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
วาระที่ 3 พิธีเสกชนวนมวลสาร ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งญาณวเรศ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
วาระที่ 4 พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระพุทธบาทบัวคำ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
วาระที่ 5 อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
วาระที่ 6 พิธีมหาพุทธาภิเษก พระกริ่งโภคทรัพย์ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถนอม วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อช่วง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-04-13 11:18:50
พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รุ่นมหามงคล ปี 2538 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองอุดกริ่งใต้ฐาน หมายเลข 772 ครับ

พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รุ่นมหามงคล ปี 2538 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองอุดกริ่งใต้ฐาน หมายเลข 772 ครับ


พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รุ่นมหามงคล ปี 2538 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองอุดกริ่งใต้ฐาน หมายเลข 772 ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ (พระอุดมประชานาถ) วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รุ่นมหามงคล ปี พ.ศ. 2538 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองอุดกริ่งใต้ฐาน หมายเลข 772 ครับ โดยฐานพระมีความกว้าง 2.1 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 3.7 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-12-22 13:07:35
พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ไม่ทราบปีที่สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่เงินอุดกริ่งใต้ฐานครับ

พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ไม่ทราบปีที่สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่เงินอุดกริ่งใต้ฐานครับ


พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ไม่ทราบปีที่สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่เงินอุดกริ่งใต้ฐานครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ไม่ทราบปีที่สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่เงินอุดกริ่งใต้ฐานครับ โดยฐานพระมีความกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.6 ซ.ม. ครับ สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-19 11:34:47
พระกริ่งหลวงพ่อไกรสร วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ รุ่น 1 ปี 2520 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระกริ่งหลวงพ่อไกรสร วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ รุ่น 1 ปี 2520 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระกริ่งหลวงพ่อไกรสร วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ รุ่น 1 ปี 2520 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

     พระกริ่งหลวงพ่อไกรสร วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ รุ่น 1 ปี พ.ศ.2520 เนื้อทองแดงพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างฐาน 1.8 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 3.3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
     หลวงพ่อไกรสร วัดทุ่งครุ พระศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวทุ่งครุ เป็นพระพุทธรูปยุคเก่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ องค์หนึ่งและเป็นที่พึ่งและเคารพศรัทธาของคนชาวทุ่งครุ ที่มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานขอบารมีของท่านมากมายที่ชุมชนย่านนี้มีทั้งอิสลาม มอญ ไทย จีน ต่างให้ความเคารพศรัทธาองค์หลวงพ่อไกรสรมากครับ ประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อไกรสรมีมากมาย

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 09:33:31
กริ่งพระประธานพระพุทธสุพัฒโนภาสพุฒิคุณ วัดสว่างฟ้ากฤตาราม จ.ชลบุรี ปี 2524 เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

กริ่งพระประธานพระพุทธสุพัฒโนภาสพุฒิคุณ วัดสว่างฟ้ากฤตาราม จ.ชลบุรี ปี 2524 เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


กริ่งพระประธานพระพุทธสุพัฒโนภาสพุฒิคุณ วัดสว่างฟ้ากฤตาราม จ.ชลบุรี ปี 2524 เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

กริ่งพระประธานพระพุทธสุพัฒโนภาสพุฒิคุณ วัดสว่างฟ้ากฤตาราม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ปี พ.ศ.2524 เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างฐาน 2 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 09:28:06
พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2510 เนื้ออัลปาก้าอุดกริ่งใต้ฐาน

พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2510 เนื้ออัลปาก้าอุดกริ่งใต้ฐาน


พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2510 เนื้ออัลปาก้าอุดกริ่งใต้ฐาน

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2510 เนื้ออัลปาก้าอุดกริ่งใต้ฐานครับ โดยฐานองค์พระกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.2 ซม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 09:22:49
พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นมูลนิธิพระมงคลบพิตร ไม่ทราบปีที่สร้างเนื้อทองแดง พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นมูลนิธิพระมงคลบพิตร ไม่ทราบปีที่สร้างเนื้อทองแดง พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ


พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นมูลนิธิพระมงคลบพิตร ไม่ทราบปีที่สร้างเนื้อทองแดง พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นมูลนิธิพระมงคลบพิตร ไม่ทราบปีที่สร้างเนื้อทองแดง พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ ขนาดความกว้างฐาน 1.8 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.7 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 09:20:49
พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองฝาบาตรครับ องค์ที่ 2

พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองฝาบาตรครับ องค์ที่ 2


พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองฝาบาตรครับ องค์ที่ 2

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2508 เนื้อทองฝาบาตรครับ ขนาดความกว้างฐาน 1.2 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-13 13:42:12
พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองแดงครับ องค์ที่ 1

พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองแดงครับ องค์ที่ 1


พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ปี 2508 เนื้อทองแดงครับ องค์ที่ 1

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งน้อยหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2508 เนื้อทองแดงครับ ขนาดความกว้างฐาน 1.2 ซ.ม. ความสูง 2.3 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-13 13:40:12
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2545 จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อทองแดงรมดำ ใต้ฐานตอกหมายเลขกำกับครับ

พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2545 จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อทองแดงรมดำ ใต้ฐานตอกหมายเลขกำกับครับ


พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2545 จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อทองแดงรมดำ ใต้ฐานตอกหมายเลขกำกับครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี พ.ศ.2545 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อทองแดงรมดำ ใต้ฐานตอกหมายเลขกำกับครับ โดยฐานองค์พระกว้าง 1.5 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2.7 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-12 12:33:25
พระกริ่ง ร.ด. ปี 2505 ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ อธิษฐานจิต

พระกริ่ง ร.ด. ปี 2505 ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ อธิษฐานจิต


พระกริ่ง ร.ด. ปี 2505 ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ อธิษฐานจิต

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

ถือว่าเป็นพระกริ่งรักษาดินแดน ปี พ.ศ. 2505 ที่เป็นสากลนิยมอีกรุ่นหนึ่ง ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณนรรัตน์ฯ วัดเทพศิรินทร์ฯ กรุงเทพฯ ขนาดความกว้างฐานพระ 2.3 ซม. ความสูงองค์พระ 3.3 ซม.

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-09-05 15:57:39
พระกริ่งพระประทานพร วัดพระประทานพร (วัดมาบเสม็ดแดง) จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทองครับ

พระกริ่งพระประทานพร วัดพระประทานพร (วัดมาบเสม็ดแดง) จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทองครับ


พระกริ่งพระประทานพร วัดพระประทานพร (วัดมาบเสม็ดแดง) จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทองครับ

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งพระประทานพร วัดพระประทานพร (วัดมาบเสม็ดแดง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื้อกะไหล่ทองครับ ขนาดความกว้างของฐานพระ 1.7 ซม. ความสูงขององค์พระ 2.1 ซม. สนใจพูดคุยกันได้ที่  Line ID : suriyun07
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-08-31 09:58:33