mungmee-pradee.com=> พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ -> พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3


พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 104 คน

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3


รายละเอียด

พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ ใต้ฐานตอกโค้ด สว. พร้อมกล่องเดิมๆ ครับ องค์ที่ 3

รหัส : 1295

ราคา : 2,000 บาท .-

ประเภท : พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

     พระชัยวัฒน์สมเด็จย่า 90 พรรษา จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2533 ปลุกเสกพิธีใหญ่ ในหลวง ร.9 ทรงสร้างถวายสมเด็จย่า และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีขนาดความกว้างฐานองค์พระ 1.2 ซ.ม. ความสูงองค์พระ 2 ซ.ม. สนใจคุยกันได้ที่ Line ID : suriyun07
     รายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้
1. พระกริ่งใหญ่ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
2. พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
3.พระปางสมาธิสุโขทัย เนื้อทองคำ และเนื้อนวโลหะ
     พิธีการจัดสร้างได้กำหนดไว้ 3 พิธีด้วยกันดังนี้
1. พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่ 19 มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ (เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์ 108 นะปะถะมัง 14 นะ ดวงประสูติ และตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18 สิงหาคม 2533 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธาน และทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณนั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28 รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 6.09 น.ของวันรุ่นขึ้น และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระสุหร่าย แผ่นพระยันต์ทั้งหมด ตลอดจนเจิมแผ่นทองคำอีกด้วย
3. พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533
   เมื่อวันที่ : 2024-01-08 10:45:11


สนใจติดต่อโทร : 081-840-4168

Line ID : Suriyun07

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน